Συνέδριο: Φυσικό Αέριο και Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

International Hellenic University
Southeastern European Energy Forum Thessaloniki


Συνέδριο:
Φυσικό Αέριο και
Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Νέες Εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, 16:30 - 20:30
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Μεγάλο Αμφιθέατρο

 

 

Παρουσιάσεις